Martijn had ons benaderd om de schade aan zijn gevel van zijn zojuist gekochte woning te komen bekijken voor het herstel van de crepi. Hieronder een foto van de situatie om een globale indruk te krijgen. De schade was met name zichtbaar langs een specifiek deel van woning. De conclusie was dat dit het gevolg was van waterinfiltratie.

Herstel crepi buitengevel
Herstel buitengevel

Alvorens daadwerkelijk herstel en in samenspraak hebben we eerst een herstelplan voor de schade aan de crepi opgesteld. Allereerst diende de oorzaak van de schade weggenomen te worden. Dit is verder afgestemd met betrokken partijen.

Nadat de situatie weer stabiel was, is de gevolgschade geïnventariseerd, het bleek dat het grootste deel van de bestaande bezetting nog goed vast zat en kon blijven zitten. Vooraf is er door ons een inschatting gemaakt voor het benodigde budget, hiervoor zijn er door ons in onderling overleg diverse alternatieven aangedragen. Omdat het budget beperkt was, heeft de opdrachtgever besloten dit werk zelf uit te voeren. Nadat alles gereed gemaakt was voor uitvoering hebben we de werken beoordeeld en waar nodig nog wat aanwijzingen gegeven voor kleine correcties.

Vervolgens hebben we de gevel op een deugdelijke wijze kunnen herstellen. Eerst zijn de afgekapte delen opnieuw vlak gezet met een universele reparatiemortel, het geheel is volledig ingebed met wapeningsgaas. De delen die niet afgekapt waren en nog voldoende vast zaten hebben we ook dun overgezet met dezelfde mortel. Vervolgens moesten deze reparaties enige tijd drogen. Door de dikteverschillen is ruimschoots de tijd genomen.

Eens alles goed uitgehard was, is door ons de crepi aangebracht. Het resultaat mag er zijn!

 

Uiteraard hebben we na afloop van de werken om een reactie gevraagd: “Het stucwerk is mooi uitgevoerd, waarvoor dank. Wie weet tot een volgende opdracht!”

 

Namens Brabant pleisterwerken, bedankt voor de prettige samenwerking!
En hopelijk tot ziens bij een volgende klus.